För barnen

Att samarbeta med NEW HOPE barnfond är ett självklart val för oss på Västindienspecialisten, det är en del av vårt sociala ansvarstagande. Varje anställd hos oss är medlem och skänker en slant varje månad som Västindienspecialisten också matchar till förmån för barnfonden.

New Hope är godkända av Svensk insamlingskontroll vilket innebär att de uppfyller alla krav för etisk, professionell och transparent insamling, samt att de är granskade av en auktoriserad revisor. De administrativa kostnaderna uppgår enbart till 7%, allt arbete görs ideellt. Så vi känner oss trygga med att det vi tillsammans skänker når fram till barnen.

Alla bidrag hjälper utsatta barn till ett bättre liv och att New Hope kan fortsätta sitt arbete för alla barns rätt att gå i skola samt rätt till förebyggande sjukvård.

Tillsammans med New Hope bidrar vi till att driva speciella projektarbeten. Klicka här för att se det senaste projektet, Rajiv Gandhi, där många barn blev glada och varma i sina nya vintertröjor.

Från New Hope juni 2022:
Ett gissel under den här årstiden är alla myggor  som svärmar på fälten. Riset är planterat och fälten måste hållas bevattnade till regnen kommer.  Eftersom myggorna bär på malariasmitta är man lycklig över sina nya, hela myggnät.  Dessa kunde man köpa tack vare en donation från er på Västindienspecialisten!

Tack för uppdateringen och bilderna säger vi!