Resevillkor

Här kan SRF:s aktuella villkor för paketresor (SRF 2010-11-09 rev. 2014-03-05) hämtas upp som ett pdf-dokument. Om ni så önskar, skickar vi gärna villkoren till dig – via e-post eller brev. 

Vi följer Svenska Resebyråföreningens (SRF) villkor för paketresor och kompletterar dessa med särskilda villkor, anpassade för Västindienspecialistens resor. Besök gärna SRF:S hemsida genom att klicka här. 

Västindienspecialistens särskilda villkor

Följande särskilda resevillkor för individuella resor kompletterar SRF:s villkor för paketresor. Dessa resevillkor gäller för Västindienspecialistens researrangemang med reguljärflyg för privatpersoner och företag. För gruppresor och konferensarrangemang gäller delvis andra villkor.

 • Bokningen är bindande i och med att Västindienspecialisten skriftligen har bekräftat resenärens beställning genom en faktura. Anmälningsavgiften på 2500 SEK/person betalas in enligt den tidsram som angetts i bekräftelsemailet. Anmälningsavgiften är inte återbetalningsbar vid avbokning.
  Om flygbolaget kräver tidig biljettering, behöver Västindienspecialisten ta ut ytterligare betalning. Även
  eventuella andra delar som ska betalas omgående, och ej återfås vid en eventuell avbokning , betalas i samband med bekräftelse.
 • Västindienspecialisten kan inte garantera önskemål från resenären som t ex placering av rum på hotellet, babycot på flyget, tidig incheckning på hotellet eller liknande. Ett önskemål är ett önskemål som aldrig kan bekräftas innan avresa.
 • Vår hotellgradering baseras på både på den internationella graderingsstandarden, samt våra egna och kunders erfarenheter.
 • Västindienspecialisten kan inte garantera förbokade sittplatser på flyget. Flygbolagen har rätt att ändra dessa platser i den mån de behöver innan avresa. Observera även att de flesta flygbolag tar ut en avgift för seating (förbokad sittplats på flyget).
 • Baseras resan på flygbiljetter med specialpris som oftast har andra betalnings-och avbeställningsvillkor blir det då dessa som gäller. Det gäller även vid krav från andra beställda researrangemang som till exempel hotellbokning. Villkor för avbokning och förändring av resa varierar beroende på upplägg. Exakta villkor för aktuell resa presenteras i samband med bokning innan betalning genomförs. Vid avbeställning debiteras leverantörens avbokningsavgift samt anmälningsavgiften.
 • Västindienspecialisten äger rätt att göra justeringar i tidtabell och motsvarande som följer av förändringar utanför Västindienspecialistens kontroll.
 • Uppgifter om väderförhållanden och temperaturer på våra resmål, som bygger på historiska händelser över längre tidsperioder kan inte garanteras av Västindienspecialisten. Det kan förekomma lokala och regionala variationer i väderförhållanden över hela världen, precis som i vårt eget land.
 • Önskar ni endast boka hotell måste er vistelse vara i minst fem nätter. Bokningsavgift á 500 SEK tillkommer.
 • Bokar vi boende, för att tillgodose kundens önskemål, utanför Västindienspecialistens ordinara program, har Västindienspecialisten inget ansvar för det valda boendet.
 • Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU-förordning 889/2002, EU-förordning 261/2004 samt luftfartslagen. Ovanstående medför att resenären vid försenat, förlorat eller skadat bagage i första hand ska reklamera till och ställa sina krav mot det avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. Kraven ska ställas så snart händelserna kommer till resenären kännedom. Förlust- eller skadeanmälan ska om möjligt göras på ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport (s.k. PIR-rapport) ska upprättas.
 • Västindienspecialisten ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföremål såsom kamera, kontanter, smycken m.m., som förvarats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga föremål. Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt till flygbolaget vid incheckning.

   

  Viktigt att veta om resegarantier

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor
Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.
Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på http://kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08‑700 08 00.