Hållbarhet

Att resa är någonting som vi på Västindienspecialisten är passionerade kring och ser som en stor förmån i livet och inte ”bara” ett sätt att koppla av och njuta av sol och värme. Det är så mycket mer. Att resa är en möjlighet att utvecklas som person genom att lära sig mer om hur världen ser ut och genom egna upplevelser få en förståelse och respekt för andra kulturers individuella seder och bruk. Som grädde på moset har varje resenär en möjlighet att få vara med om härliga möten med andra människor, både lokalbefolkning på plats och andra resenärer från hela världen. Att få ta del av andra människors sätt att leva, lokal musik, traditionella maträtter och natur i alla dess former ger ett mervärde till varje enskild individ som väljer att resa till ett annat land.

Detta gör att vi tycker att ni ska fortsätta resa men det betyder samtidigt att vi, tillsammans med er kunder, har ett ansvar att göra vårt bästa för att bevara vår värld så det även i framtiden är möjligt att få uppleva allt detta. Därför arbetar vi på Västindienspecialisten aktivt i samarbete med Husstanability och samtliga företag som ingår i Unlimited Travel Group för att vara uppdaterade och med i tiden gällande hållbarheten. Läs gärna mer om Husstainability på www.husstainability.se.

Social hållbarhet – Vid kontraktering med en leverantör fylls vår leverantörsenkät i där de berättar hur de arbetar med hållbarhetsfrågan. Detta för att säkerställa att alla led i vår kedja arbetar aktivt med miljö och etikfrågor. Exempel på detta är att vi som kund ställer krav på att våra leverantörer följer de lagar och regler som finns på platsen för anställning, lön och försäkringsfrågor. Vi tar kraftigt avstånd för all form av barnarbete och andra sociala orättvisor.

Miljömässig hållbarhet – På hemmaplan minskar vi ner på vår pappersanvändning, gör miljömedvetna inköp av material och kontorsinredning. Genom att klimatkompensera fullt ut för samtliga resor som alla anställda hos oss genomför via externa företaget South Pole som arbetar med att genomföra olika projekt för att minska vårt och ert ekologiska fotavtryck på miljön. Dessutom klimatkompenserar med 100 kr för varje person som väljer att köpa sin resa genom oss. Vill ni som kunder löpa linan ut och kompensera fullt ut för er egen resa kan ni enkelt göra det om ni klickar här via denna länk: Om ni vill läsa mer om vilka projekt South Pole jobbar med kan ni läsa mer på deras hemsida: www.southpole.com 

Via vår leverantörsenkät säkerställer vi att våra leverantörer arbetar aktivt med korrekt sophantering, minimerar användandet av engångsartiklar av plast och främjar förnybar energi om möjligt både för elförbrukning och transporter.

Ekonomisk hållbarhet – Genom vår leverantörsenkät uppmuntrar vi våra leverantörer till att göra lokala inköp av varor i möjligaste mån och använda sig av lokal arbetskraft. Vi främjar leverantörer som aktivt inkluderar befolkningen där det ekonomiska läckaget är minimalt.

Vi försöker att uppdatera vår hemsida på varje enskilt hotell med vad just de arbetar med, kika gärna in på de länkar vi refererar till under hotellen om du vill veta mer. Detta är ett pågående arbete och sidan uppdateras kontinuerligt.