Covid - 19

Artikel från Utrikesdepartementet
Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset
Publicerad 03 mars 2020 · Uppdaterad 6 april2021 .
Under våren 2020 blev många resenärer strandade på olika ställen i världen i samband med att det nya coronaviruset började spridas och länder införde olika åtgärder för att hindra smittspridning. Sedan dess har vi sett antalet smittade både sjunka och stiga igen i olika delar av världen.

Pandemin pågår fortfarande och situationen är fortsatt osäker. UD följer läget, land för land, i nära kontakt med svenska ambassader och konsulat i världen. UD:s avrådan från icke nödvändiga resor till de flesta länder gäller fram till 31/8 2021 med undantag för de 30-tal länder inom och utanför Europa som avrådan hävts för. Om man beslutar sig för att resa under dessa omständigheter är det viktigt att vara väl förberedd, påläst och att resa med tidsmässiga och ekonomiska marginaler.
Länder inför olika restriktioner för att begränsa och hindra fortsatt smittspridning. Flera länder tillåter inte utländska resenärer att resa in i landet tills vidare. De som tillåter inresa kan ha strikta inresebestämmelser som till exempel att man kan visa upp ett negativt covid-19 test eller annan form av hälsointyg, eller karantänsbestämmelser. Många har även olika förhållningsregler för alla som befinner sig i landet som krav på att bära mask, utegångsförbud nattetid, begränsade öppettider för butiker, parker och andra allmänna platser. I länder där smittspridningen ökat kan vården i landet vara hårt belastad. Begränsningar för kollektivtrafik kan göra att det inte är möjligt att resa i landet. Länder tillämpar olika regler och regler ändras, ibland dagligen, och med kort framförhållning. Pandemin pågår fortfarande och situationen vad gäller resor är osäker och oförutsägbar.

UD:s råd till svenskar som reser under dessa omständigheter är att vara förberedd, påläst och beredd på förseningar och oförutsedda utgifter. Man bör resa med större marginaler än vanligt. Som alltid är det viktigt att ha en giltig försäkring och kontakta försäkringsbolaget i förväg för att ta reda på vad som gäller och vilket stöd man kan räkna med från försäkringsbolaget. Om någon i resesällskapet visar sig vara coronasmittad kan den personen eller hela resesällskapet vara tvungna att stanna i karantän på plats. Man tillåts inte resa med symptom och om vård behövs får man söka vård på plats och stanna där till symptomen avtar.

Även när man är utomlands uppmanas resenärer att följa Folkhälsomyndighetens råd för att skydda sig själv och andra från smittspridning, på samma sätt som när man befinner sig i Sverige.

Res inte om du är sjuk.
Är du utomlands när du blir sjuk, res inte hem förrän du är frisk. Följ de lokala anvisningarna för när du betraktas som frisk.
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
Om det är möjligt välj ett färdmedel där du kan boka plats eller kan undvika trängsel.
Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
Läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet här. 

UD:s avrådan
Avrådansbeslut baseras på flera kriterier som vägs in till en helhetsbedömning. Antalet smittade personer i landet ligger i sig inte till grund för UD:s avrådan utan det gör de åtgärder och restriktioner som länder inför för att begränsa smittspridning och som i stor omfattning påverkar resenärer, till exempel landets infrastruktur, möjligheten att få vård eller resa till, från och inom landet. Det är det allmänna säkerhetsläget för resenärer som prioriteras vid avrådansbeslut.

Svenska resenärer utomlands uppmanas att skriva upp sig på svensklistan, läsa ambassadens reseinformation på Sweden Abroad samt ladda ner appen UD Resklar och i applikationen slå på pushnotiser för det land man befinner sig i. 

Nyhetsbrev
Få erbjudanden och reseinspiration via e-post.

Att skicka formuläret innebär att du samtycker till vår personuppgiftspolicy.